Son güncellenme: 13/08/2023

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Diyet Rehberim, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Uygulama Yapısı ve Genel Amacı Hakkında

Diyet Rehberim uygulaması kullanıcıların diyet, kilo, su ve egzersiz takibi yapabilmelerini sağlayan bir uygulamadır. Uygulama yapısı itibariyle iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar Akış Sayfası (varsayılan uygulama açılı sayfası) ve Günlük Sayfasıdır. Bahsi geçen ana iki bölümün Gizlilik Politikaları birbirinden farklı amaçlar ve yönergeler içermektedir. Bu bölümde yer alan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası Akış Sayfası için geçerlidir.
Günlük Sayfası; kullanıcıların diyet, günlük kalori takibi, kilo takibi, su takibi, egzersiz takibi gibi özellikleri barındırmaktadır. Burada yer alan Aydınlatma Metni ile ilgili bütün bilgileri Günlük Sayfasını kullanan kullanıcıları aydınlatmak amacıyla yazılmıştır. Bu Günlük Sayfası ile ilgili Aydınlatma Metni ‘ne buradan ulaşabilirsiniz. Link: https://diyetrehberim.online/uygulama-aydinlatma-metni/

Akış Sayfasını kullanan kullanıcılar sosyal etkileşim sağlamak adına uygulama kayıt olurken verdiği bilgiler ile ilgili bilgilendirmeleri değerlendirir ve bu sayfada yer alan tüm kuralları kabul etmiş sayılır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Toplama

Uygulamamızı kullanarak, belirli kişisel bilgilerinizi toplamamız gerekebilir. Bu bilgiler, uygulamaya e-posta adresi veya Google hesabı ile kayıt olurken veya giriş yaparken sağladığınız veya uygulamamızı kullanırken paylaştığınız bilgileri içerir. Toplanan temel kişisel veriler şunları içerebilir:

 • İsim
 • Kullanıcı adı
 • Cinsiyet
 • Kayıt oluşturma zamanı
 • E-posta adresi
 • Şifre
 • Benzersiz kullanıcı oluşturma bilgisi
 • Profil resmi
 • Firebase Cloud Messaging için geçerli Token bilgisi

Bunlar ve benzeri sosyal medya bilgileriniz veri tabanında saklanmaktadır. Görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Veri Kullanımı

Topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • Kullanıcı kimlik doğrulaması ve hesap yönetimi için kullanıcı bilgilerinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.
 • Yorum yapıldığında size bildirimler göndermek.
 • Uygulama üzerindeki etkileşimlerinizi geliştirmek ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek.

Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi, yalnızca yasal zorunluluklar veya açık onayınız olmadan üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Ancak, belirli hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapabiliriz, örneğin sunucu barındırma hizmetleri veya analiz hizmetleri için. Bu hizmet sağlayıcılar, kişisel verilerinizi gizlilik politikamız çerçevesinde kullanır ve korur.

Güncelleme tarihi itibariyle (13.08.2023) herhangi bir kişisel veriler; gerçek/tüzel kişi veya kurum ile paylaşılmamaktadır.
Ancak uygulama içerisinde oluşturulan üyelik hesabı Firebase Authentication hizmeti kullanılmaktadır. Burada yer alan bilgileri saklama ve paylaşma ile ilgili konuları anlamak için Firebase ve Google politikalarını okuyup onaylama sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Veri Güvenliği

Kişisel verilerin güvenliğini önemsiyoruz ve makul önlemler alarak onları korumak için çaba sarf ediyoruz. Ancak, herhangi bir veri iletiminin veya depolamanın kesin güvenliği garanti edilemez. Bu nedenle, uygulamamız üzerinden veri iletimini kabul ederken bunu unutmayın.

Verilerin Silinmesi

Hesap
Uygulama içerisinde gönderi paylaşmak, yorum yazmak gibi eylemleri gerçekleştirmek için oluşturulan hesap Google Firebase ve MySQL sunucusunda depolanır. Hesap oluşturan kullanıcı istediği zaman hesabını ve bütün bilgilerini silebilmektedir.
Silme işlemi hem MySQL hem de Firebase sisteminden hesaba ait bilgiler tamamen silinir. Ancak bu silme işlemi geri getirilemez bir işlemdir. Bu sebeple hesap silme işlemi gerçekleştirildikten sonra herhangi bir sorumluluk Diyet Rehberim uygulamasına veya geliştiricisine ait değildir.


Gönderi
Kullanıcı, gönderi oluşturduğunda sunucuda bu gönderiye ait fotoğraf ve gönderi ile ilgili yazı depolanır. Daha sonrasında kullanıcı eğer paylaştığı gönderiyi silmek istediğinde gönderiye ait bilgiler, açıklama yazısı, gönderi ile alakalı yorumlar tamamen silinir.
Ancak gönderiye ait resimler diğer kullanıcıların cihazında saklanabilir.

Yorum
Kullanıcı, kendi yapmış olduğu yorumu silmek isterse hesabına giriş yaparak o yorumu silme işlemini gerçekleştirir. Yoruma ait alt yorumlar varsa, kullanıcı kendi yorumunu sildiği zaman otomatik olarak o yorumlarda silinir.

Özetle; Diyet Rehberim uygulamasında oluşturulan hesap, o hesaba ait bilgiler, paylaşılan gönderiler, paylaşılan yorumlar gibi kullanıcıya ait bilgiler kullanıcı tarafından silinebilmektedir.
Bu sebeple kullanıcı giriş bilgileri ve şifre saklama sorumluluğu kullanıcıya aittir. Giriş şifresini unutan kullanıcılar şifremi unuttum diyerek yeni şifre oluşturabilirler.
Diyet Rehberim uygulaması hiçbir veriyi saklamaz ve onları izinsiz silmez. Ancak şifreleme veya depolama depolamanın kesin güvenliği garanti edilemez. Lütfen bunu unutmayın.

NOT:
Uygulama içerisinde gönderilerin daha hızlı yüklenmesi amacıyla gönderiye ait resimler kullanıcıların cihazına indirilir. Bu verilerin silinmesi mümkün değildir.

Ayrıca herhangi bir sebeple başka bir kullanıcı adına açılan sahte hesaplar, bilgiler ve paylaşımlar gerçek kişinin iletişime geçmesi üzerine silinme isteği kabul edilecektir.

Ek olarak uygulama kullanım koşullarını ihlal eden alakasız, uygun olmayan, saldırganlık belirtisi, hakaret içeren ve bununla birlikte kullanıcıların bildirdiği gönderi ve yorumlar ve buna kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere tüm benzer durumlar Diyet Rehberim, tarafından izlemeyi ve kaldırmayı kendine saklı tutar.


Diyet Rehberim uygulaması olarak kişisel verilerin güvenliğini önemsiyoruz ve makul önlemler alarak onları korumak için çaba sarf ediyoruz. Ancak, herhangi bir veri iletiminin veya depolamanın kesin güvenliği garanti edilemez. Bu nedenle, uygulamamız üzerinden veri depolanması ile ilgili durumları kabul ederken bunu unutmayın.

Konu ile ilgili olarak sorularınız varsa lütfen iletişim bilgilerinde yazan mail adresi üzerinden iletişime geçiniz. kmkappfeedback@gmail.com

Verilerin Saklanması

Uygulama içerisinde gönderi paylaşmak, yorum yapmak veya bir gönderiyi beğenmek amacıyla (isteğe bağlı) kullanıcının oluşturduğu hesap bilgileri ve içerikleri silme hakkı kullanıcıya aittir. Silme hakkı her zaman mevcuttur.
Kullanıcı oluşturduğu hesabı; profil > hesap ayarlarına veya uygulama ayarları > hesap ayarlarına giderek hesabı silme işlemini gerçekleştirebilmektedir.

NOT: Kullanıcı tarafından oluşturulan hesap yine kullanıcı tarafından silinebilmektedir. Bu hesap silme işlemi geri döndürülemez bir şekilde gerçekleşir ve hesaba ait bilgiler, (varsa eğer) gönderiler, (varsa eğer) yorumlar tamamen silinir.

Konu ile ilgili olarak sorularınız varsa lütfen iletişim bilgilerinde yazan mail adresi üzerinden iletişime geçiniz. kmkappfeedback@gmail.com

Verilerin İndirilmesi (Bilgilerin Talep Edilmesi)

Uygulama içerisinde gönderi paylaşmak, yorum yapmak veya bir gönderiyi beğenmek amacıyla (isteğe bağlı) kullanıcının oluşturduğu hesap bilgilerinin indirilmesi mümkün değildir.
Oluşturulan hesaba ait bilgiler gerekli servislerde saklanır ve sadece kullanıcı tarafından (uygulama hizmet şartlarının ihlal edilmesi durumu hariç) bütün bilgiler kalıcı ve geri döndürülemez olarak silinmektedir.

Herhangi bir sebeple kullanıcıların, bilgilerini talep etme hakkı reddedilecektir.

Konu ile ilgili olarak sorularınız varsa lütfen iletişim bilgilerinde yazan mail adresi üzerinden iletişime geçiniz. kmkappfeedback@gmail.com

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Uygulama içerisinde gönderi paylaşmak, yorum yapmak veya bir gönderiyi beğenmek amacıyla (isteğe bağlı) kullanıcının oluşturduğu hesap bilgilerinin işlenmesi ve kullanım amacı ile ilgili bütün bilgiler bu sayfada açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, kullanıcılarımızın sağladığı kişisel veriler, yalnızca belirli işlevleri gerçekleştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla toplanır, işlenir ve saklanır.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kullanıcı verilerinin güvenliği ve gizliliği konularına büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, kullanıcı verilerini yasalara uygun ve en iyi güvenlik standartlarına göre korumak amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktayız. Kullanıcılarımızın verilerini üçüncü taraflarla paylaşmadığımızı ve bu verileri yalnızca kullanıcı deneyimini desteklemek ve geliştirmek amacıyla kullanıldığını belirtmek isteriz.

Konu ile ilgili olarak sorularınız varsa lütfen iletişim bilgilerinde yazan mail adresi üzerinden iletişime geçiniz. kmkappfeedback@gmail.com

Kullanıcıların Yetki Sahipliği ve Bildirme Hakkı

Kullanıcılarımız, uygulamamızda yorumlar veya görsel içerik paylaşımları yoluyla kişisel verilerini almaya çalışan veya veri güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir durumu fark ettiklerinde bunu bize bildirme hakkına sahiptir.
Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, kullanıcılarımız, söz konusu içeriği doğrudan uygulama üzerinden raporlayabilir veya kmkappfeedback@gmail.com üzerinden bize bir bildirim göndererek bu durumu haber verebilirler. Bildirilen içerik ve/veya kişiler, gizlilik politikamız çerçevesinde incelenecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliği ve gizliliği konusundaki yetki sahipliğini ve aktif katılımını önemsiyoruz.

Kişisel Verilerinizi Koruma Uyarısı

Diyet Rehberim uygulaması, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini önemser ve hiçbir zaman kullanıcılardan uygulamaya kayıt olunması gereken bilgiler dışında kişisel veya finansal bilgiler istemez. Uygulamamız, kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvenli bir şekilde işlemek ve korumak için gerekli önlemleri alır. Lütfen unutmayın ki Diyet Rehberim ekibi, kullanıcılardan kişisel verilerini e-posta veya başka bir platform üzerinden istemez. Kişisel bilgilerinizi yorumlar, açıklama yazıları veya görsel paylaşım içeren gönderiler yardımıyla talep eden kişilere itibar etmeyiniz ve bu tür durumları derhal kmkappfeedback@gmail.com üzerinden bize bildiriniz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve kişisel verilerinizin güvenliği konusundaki sorumluluğumuzu her zaman taşırız.

Çocukların Gizliliği

Uygulamamız, 18 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamaz. Uygulama başlangıcında yaş seçim ekranında en düşük yaş bilgisi 18’dir. Bunun dışında kullanıcı uygulamanın sosyal medya bölümünde kayıt oluştururken doğum tarih bilgisine yer verilmez. Bu sebeple kayıt oluşturan kullanıcının yaş bilgisi uygulama içerisinde ve veritabanında saklanmayacaktır.
Aydınlatma Metni‘nde; 18-65 yaş arasında olduğunu, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, hamile durumunda olmadığını kabul etmiş sayılmaktadır.
Kısaca 18 yaş altındaki bireylerin uygulamayı kullanması engellenmiştir. Yanlış bilgilerle uygulamayı kullanmaya çalışan 18 yaş altındaki bireylerin sorumluluğu ebeveynlerine aittir. Diyet Rehberim uygulaması herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.

Diğer Bağlantılar

Uygulamamız içerisinde diğer web sitelerine veya hizmetlere yönlendiren bağlantılar olabilir. Bu bağlantıların gizlilik politikalarını ve uygulamalarını kontrol etmeye çalışırız, ancak bu bağlantıların içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Gizlilik Politikası Güncellemeleri

Gizlilik politikamız zaman zaman güncellenebilir. Herhangi bir önemli değişiklik olduğunda güncelleme tarihi güncel bilgi olarak yazılacaktır.

Kredi Kartı ve Ödeme Bilgileri

Uygulamanın reklamsız sürümünü satın almak istediğinizde Google Ödeme Profili yardımıyla ödeme yapılmaktadır.
Ödeme yapma ile ilgili herhangi bir durumda Diyet Rehberim uygulaması sorumlu değildir.
Ödeme gizliliği için Google Ödeme Politikasını inceleyebilirsiniz.

İletişim

Gizlilik politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen kmkappfeedback@gmail.com mail adresi üzerinden iletişime geçiniz. E-Posta Gönder

Bu gizlilik politikası, uygulamanızın kullanıcılarına veri toplama ve kullanım süreçlerini şeffaf bir şekilde açıklamaya yardımcı olacaktır. Ancak, unutmayın ki bu bir taslaktır ve gerektiğinde kendi uygulamanıza uygun olarak düzenlenmelidir. Ayrıca, gizlilik politikası oluştururken yerel yasal düzenlemelere ve yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak da önemlidir.

Uygulamamız, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamak için çaba sarf eder ve bu bilgileri gizlilik politikamızda belirtilen amaçlar dışında herhangi bir şekilde kullanmaz. Ancak, kullanıcıların uygulamamız dışındaki bağlantılardan veya diğer içeriklerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kullanıcılarımız, bu tür bağlantıları kullanırken kendi sorumlulukları altında olduklarını kabul ederler.