Son güncellenme: 06/08/2023

Uygulama Yapısı ve Genel Amacı Hakkında

Diyet Rehberim uygulaması kullanıcıların diyet, kilo, su ve egzersiz takibi yapabilmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Verilerin Toplanması

Uygulama içerisinde yer alan bütün kişisel veriler yerel veritabanı olarak uygulama dosyaları içerisinde saklanır ve kullanıcı uygulamayı kaldırdığı takdirde bütün verileri silinir.
Ancak reklam ağları ve çeşitli arama/gezinme yöntemleri ile Reklam Sağlayıcısı (Google) analiz etmek üzere bazı verilerinizi kullanıyor olabilir.
Bu konuda hiçbir sorumluluk Diyet Rehberim uygulamasına ait değildir.

Verilerin Saklanması

Uygulama içerisinde yer alan bütün kişisel veriler yerel veritabanı olarak uygulama dosyaları içerisinde saklanır ve kullanıcı uygulamayı kaldırdığı takdirde bütün verileri silinir.
Uygulama içerisinde yapılan işlemler sadece cihaz sahibi tarafından görüntülenir ve silinebilir. Bu sebeple uygulama kullanıcısı dışında herhangi birinin veri toplaması/saklaması söz konusu değildir.

Veri Sorumlusu

Uygulama içerisinde yer alan bütün kişisel veriler yerel veritabanı olarak uygulama dosyaları içerisinde saklanır ve kullanıcı uygulamayı kaldırdığı takdirde bütün verileri silinir.
Uygulama içerisinde yapılan işlemler sadece cihaz sahibi tarafından görüntülenir ve silinebilir. Bu sebeple uygulama kullanıcısı dışında herhangi birinin veri toplaması/saklaması söz konusu değildir. Veri sorumlusu yoktur.

Reklamların Özelleştirilmesi

Uygulama içerisinde yer alan reklamlar Google tarafından sağlanan reklam kimliğinize göre reklam gösterimi yapılmaktadır.
Reklam kişiselleştirilmesi için herhangi bir araç veya üçüncü parti bir yazılım prensibi kullanılmamıştır.

Verilerin Doğruluğu

Uygulama içerisinde yer alan formüller ve hesaplama araçları uzun uğraşlar ve alanından uzman kişiler tarafından elde ettiğim formüllerdir.
Formül ve hesaplama araçlarından kaynaklanan hesaplama hatalarından Diyet Rehberim uygulaması sorumlu değildir.

Çocukların Gizliliği

Uygulamamız, 18 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamaz. Uygulama başlangıcında yaş seçim ekranında en düşük yaş bilgisi 18’dir. Kullanıcı uygulamayı kullanmaya devam ederek 18-65 yaş arasında olduğunu, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, hamile durumunda olmadığını kabul etmiş sayılmaktadır.
Kısaca 18 yaş altındaki bireylerin uygulamayı kullanması engellenmiştir. Yanlış bilgilerle uygulamayı kullanmaya çalışan 18 yaş altındaki bireylerin sorumluluğu ebeveynlerine aittir. Diyet Rehberim uygulaması herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.

Verilerin Saklama Süresi ve Depolama

Uygulama içerisinde yer alan bütün kişisel veriler yerel veritabanı olarak uygulama dosyaları içerisinde saklanır ve kullanıcı uygulamayı kaldırdığı takdirde bütün verileri silinir.
Verileri saklama ile ilgili herhangi bir süre veya kısıtlama bulunmamaktadır.

Diğer Bağlantılar

Uygulamamız içerisinde diğer web sitelerine veya hizmetlere yönlendiren bağlantılar olabilir. Bu bağlantıların gizlilik politikalarını ve uygulamalarını kontrol etmeye çalışırız, ancak bu bağlantıların içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Kredi Kartı ve Ödeme Bilgileri

Uygulamanın reklamsız sürümünü satın almak istediğinizde Google Ödeme Profili yardımıyla ödeme yapılmaktadır.
Ödeme yapma ile ilgili herhangi bir durumda Diyet Rehberim uygulaması sorumlu değildir.
Ödeme gizliliği için Google Ödeme Politikasını inceleyebilirsiniz.

İletişim

Uygulama ile alakalı bütün sorularınızı ve isteklerini mail adresimden bana iletebilirsiniz.
İletişim: kmkappfeedback@gmail.com

E-Posta Gönder